20" Nexia
S$187

24" Nexia
S$204

24" Vanilla
S$204

26" Mini Nexia
S$235

PRODUCT